Ziekteverzuim effectiever aanpakken

Het wordt moeilijker om het werk weer op te pakken als iemand (lang) ziek thuis zit. Daarom moeten werknemers die ziek zijn, zo snel mogelijk weer aan het werk. Door de Wet verbetering poortwachter is de verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer groter.
Tijdens de periode van ziekte betaalt de werkgever het loon door. Soms krijgt de werknemer een ziektewetuitkering.

Bedrijven en instellingen die hun mensen langer en gezonder aan het werk willen houden, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 19 oktober 2015 een nieuw tijdvak open.

Vanaf dan kunnen werkgevers aanvragen indienen bij het Agentschap SZW voor projecten gericht op duurzame inzetbaarheid.

Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een maximum van 10 duizend euro. De andere helft is voor eigen rekening.

Duurzaam inzetbaar

Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen om wendbaarheid van organisaties. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Definitie ziekteverzuim
Ziekteverzuim betekent dat een werknemer als gevolg van ziekte zijn arbeidsovereenkomst niet nakomt. Veel voorkomende niet-medische verklaringen zijn: arbeidsconflict, onrustige thuissituatie en ‘uitgekeken op het werk’. Het belang van de oorzaak voor het verzuim is, onder andere, dat de werkgever alleen in het geval van een ziekte als verklaring voor het verzuim het loon in Nederland minstens 70% moet doorbetalen. De hoofdregel is: geen arbeid geen loon (Burgerlijk Wetboek, boek 7, artikel 727).

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Het jaarlijks verzuim nam in 2013 af en schommelt sindsdien rond de 5%. In de subbranche Breed Welzijn is het verzuim de afgelopen jaren gedaald van 5,9% naar 4,9%. In de Maatschappelijke Opvang daalde het verzuim in 2013, maar in 2014 en 2015 is het verzuim weer toegenomen. In de eerste helft van 2016 is het verzuim licht hoger dan in de eerste helft van het voorgaande jaar.Ziekteverzuim anders aanpakken

Naar verwachting zal het de volgende jaren meer gaan stijgen. Mede omdat de pensioengerechtigde leeftijd ook steeds later wordt. Een nieuwe kijk op ziekteverzuim en plezier in het werk is dan een belangrijke voorwaarde. Zeker omdat het ziekteverzuim een aardige financieel druk voor de werkgevers is.

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken is een voorwaarde om je werk goed en met plezier te blijven doen. Iedere werkgever is verplicht om beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Hoewel dat iedere werkgever daarna op de hoogte is zie je toch het ziekteverzuim omhoog gaan waarbij het steeds vaker gaat over beroepsziektes in bepaalde branches.

Uit diverse onderzoeken is inmiddels gebleken dat de meeste oorzaken van ziekteverzuim op emotionele vlak ligt. Te denken aan een arbeidsconflict, pestgedrag van medewerkers, onrustige thuissituatie, tijdelijke dip door een uitzichtloze focus, maar ook het idee straks werkloos te zijn door mogelijke reorganisaties.

Niet iedereen zal last hebben bij de bovenstaande voorbeelden, maar het is inmiddels bekend dat meer dan 35% van de werknemers niet echt tevreden is met de huidige situatie. Bedenk dat de enige uitvlucht voor de werknemer is zich distantiëren van deze situatie en zich ziek melden.

Natuurlijk kun je niet iedereen tevreden stellen en een unieke werksituatie aanbieden. Maar waar de meeste werknemers behoefte aan hebben is begrip voor hun huidige ‘pijnlijke’ situatie waarin ze zich nu begeven. En het gaat in de meeste gevallen nog niet eens om een oplossing daarvoor. Begrip, empathie, een luisterend oor, zich in de ander kunnen verplaatsen is niet echt het eerste waar je aan denkt bij een ziektemelding, maar daar zit wel de oplossing.

Toch zou dit de eerste stap moeten zijn om het ziekteverzuim eens goed onder de loep te nemen. Zodra je de ware oorzaak gevonden hebt van zijn of haar ‘vlucht’ uit de druk van de werksituatie, kan de situatie een positieve wending krijgen voor beide partijen. Een beetje stress op de werkdruk verhoogt de mogelijkheid tot meer presteren, maar een aanhoudende stress op de werkvloer of vanuit een andere situatie zal uiteindelijk voor een uitputting van het lichaam zorgen.

Interne communicatie

Het is onze taak om tijdens conflicten te kijken naar de interne communicatie van de zieke medewerker. Wat denkt hij of zij over dat wat hen is overkomen. Ook zij zijn liever niet slachtoffer van de huidige situatie, maar konden niets anders doen dan ziek worden. Ook zij weten dat ziek zijn niet de oplossing bied die ze eigenlijk zouden willen.

Wil je succesvol het ziekteverzuim terugdrukken, dien je de interne communicatie van de werknemer mee te nemen in de aanpak daarvan.

Zou je al weten hoe elke werknemer zich voelt voordat ze ziek zijn, ben je preventief bezig. Weet je wat er in de werknemers omgaat en kun je daar op anticiperen, dan zorgt dat uiteindelijk ook voor minder ziekteverzuim.

Mijn aanpak is dan ook om via onze mental coachings gesprekken de ware oorzaak te vinden van het ziekteverzuim en de werkgever te adviseren welke volgende stappen het beste is voor beide partijen. Tenslotte wil je als bedrijf niet alleen tevreden klanten, maar ook tevreden werknemers om het optimale te bereiken.

 

Van 2005 tot 2008 heb ik als extern reïntegratiebureau, voor het UWV  langdurige werkzoekenden geholpen met een zeer grote afstand naar werk. De meeste werkzoekenden waren zelfs ouder de 50 jaar. Dit deed ik door de passie weer te activeren en de eigen kernkwaliteiten weer naar boven te halen. (Waar ben je goed in en welke werkgever komt daarvoor het meest in aanmerking).

Meer dan 75% was na afloop van de interne communicatie training waar (na jaren) aan het werk. Na 2008 ben ik mij gaan richten op ZZPers en kleine ondernemers die het spoor even bijster zijn en een nieuwe input nodig hebben. Op dit moment help ik wat grotere ondernemingen het ziekteverzuim op eenvoudige wijze terug te dringen .

Ziekteverzuim effectiever aanpakken
Getagd op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *